(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
7.1 Volksgezondheid
Subtotaal
nadeel € 5.800
voordeel € 0
Totaal
nadeel € 5.800