(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
nadeel € 1.900
nadeel € 2.422
Totaal
nadeel € 4.322