(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Subtotaal
voordeel € 3.300
nadeel € 800
Totaal
voordeel € 2.500