(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
6.3 Inkomensregelingen
Subtotaal
voordeel € 3.207
nadeel € 1.563
Totaal
voordeel € 1.644