(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
Subtotaal
voordeel € 537
nadeel € 300
Totaal
voordeel € 237