(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
1.2 Openbare orde en veiligheid
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
nadeel € 2.700
voordeel € 2.700
Totaal
voordeel € 0